Sağlık ve İlaç Hukuku Departmanı

Gerek yerel gerekse  uluslararası müvekkillere hizmet veren Aksan Sağlık ve İlaç Hukuku Departmanı,  sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile  ilgili hizmet vermektedir.

Aksan tarafından  Sağlık ve İlaç Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • İlaç  hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme  sözleşmelerinin hazırlanması    
  • Gizlilik  sözleşmeleri hazırlanması
  • İlaç dağıtım  (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
  • Klinik  araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Sınai Mülkiyet  davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)
  • Tehlikeli  atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
  • İlaç satış ve  pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri
  • Farmasotik  buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleriksan, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

Seçtiğiniz konu hakkında uzman ekibimizi görüntülemek için tıklayınız.